دوسم داری اما غرورت نمی ذاره

نگاه من هیچیو یادت نمیاره
دوسم داری اما غرورت نمی ذاره
نمی دونی منم همون حسو دارم
بدم بشی محال تنهات بذارم

تورو دوست دارم مثه گذشته ها
چقد عوض شدی یه دفعه بی هوا
چقد عوض شدی غریبه ای باهام
هوا رو خسته کرد صدای گریه هام

دنیا بدون عشق واسه دل عاشقم زندونه
حالمو اونی که تنها شده خوب می دونه
چشمات کجا زل زده که غم چشمامو نمی خونه
روزا داره می گذره فرصت عاشقی نمی مونه

هستی و نیستی همین شده عذاب
چشای خیس گریه نکن بیا بخواب

تورو دوست دارم مثه گذشته ها
چقد عوض شدی یه دفعه بی هوا
چقد عوض شدی غریبه ای باهام
هوا رو خسته کرد صدای گریه هام

/ 0 نظر / 31 بازدید